Visie

De visie van Big Picture Learning, zoals wij die ook in Nederland willen uitdragen, valt als volgt samen te vatten:

Iedere afzonderlijke leerling helpen het beste uit zichzelf te halen en optimaal te leren leren, door ze de kans te bieden te onderzoeken wat de eigen interesses zijn en zich daarin te verdiepen in de echte wereld en door het leren aangaan van betekenisvolle relaties in de school en de buitenwereld.

De visie bestaat uit een aantal cruciale onderdelen:

  1. Bij Big Picture Learning gaan we altijd uit van de individuele leerling. Wat heeft hij of zij nodig om het beste uit zichzelf te halen? Hoe kunnen we dat stimuleren? Welke sterke punten kan de leerling verdiepen en welke vaardigheden heeft de leerling nog nodig om zich zo goed mogelijk voort te bewegen in de huidige samenleving?
  2. Waardoor raakt deze leerling gemotiveerd? Welke interesse, hobby of vraag wil hij of zij verder onderzoeken? Hoe kunnen we de echte wereld betrekken bij deze interesse zodat het ‘echt’ wordt in plaats van een schoolse, bedachte, opdracht?
  3. Het aangaan van betekenisvolle relaties is een van de belangrijkste pijlers binnen Big Picture Learning. Gedurende de schoolloopbaan van de leerling en binnen de gehele school staat het opbouwen en onderhouden van relaties centraal: de relatie tussen de leerling en zijn of haar advisor en klasgenoten, de relatie met de ouders, de relatie met de buitenschoolse LTI (stage) begeleider en het aangaan van relaties met volwassenen binnen en buiten de school. Het uitgangspunt hierbij: een leerling die zich gezien voelt, voelt zich beter op school; een ouder die betrokken wordt in het leerproces van zijn of haar kind, kan betere ondersteuning bieden; een leerling die leert om relaties aan te gaan met leeftijdgenoten en volwassenen binnen en buiten de school zal hier in de toekomst op terug kunnen vallen.

Om van dit waarom, de visie, naar een hoe en wat te komen, werkt Big Picture Learning met een aantal uitgangspunten (Relatie, relevantie en Rigor) en 11 kenmerken. Daarnaast biedt de leercirkel van Big Picture Learning houvast aan het onderwijsproces gedurende de verschillende periodes in een schooljaar.

© BigPictureNederland.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring