Relatie, Relevantie en Rigor

Big Picture Learning gaat uit van het principe dat het meeste leren niet persé, of misschien wel helemaal niet, in de klas plaatsvindt.

Relevantie

Leerlingen leren het meest als zij bezig zijn met onderwerpen die voor hen, in het hier en nurelevant zijn, omdat het ze bezighoudt of omdat het een hobby of interesse is. Een onderwerp wordt pas echt relevant als het rechtstreeks in de echte wereld meegemaakt wordt en als projecten echt zijn en niet verzonnen door een docent of uit een boek overgenomen worden.

Relatie

Om te ontdekken welke onderwerpen voor een leerling relevant zijn, moet je de leerling eerst leren kennen. Er moet dus een relatie opgebouwd worden, met een docent/advisor en met klasgenoten, waarin leerlingen het gevoel hebben dat zij zichzelf kunnen en mogen zijn en zich serieus genomen voelen. Deze relaties zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederkerigheid en vertrouwen.

Rigor

Als leerlingen leren vanuit hun interesse hebben zij een volwassene nodig, de advisor, die hen stimuleert steeds een stapje verder te gaan en het beste uit zichzelf te halen. In het Engels heet dat rigordiepgang zoeken in je leren en een manier vinden om jezelf uit te dagen. Ook houdt de advisor het leerproces in de gaten zodat de leerling uitgedaagd wordt gedurende zijn schooltijd zoveel mogelijk te leren. Rigor in een leerplan wordt bereikt als het geleerde toepasbaar is in de echte wereld en beklijft. Er wordt dus niet voor het moment (bijvoorbeeld de toets) geleerd maar de leerstof wordt op zo’n manier verwerkt dat het ook op een later tijdstip en eventueel in een andere situatie toegepast kan worden.

© BigPictureNederland.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring