Hoe het werkt

Elke leerling op een Big Picture Learning school maakt deel uit van een kleine leergroep van ongeveer 15 leerlingen, genaamd advisory. Elke advisory wordt ondersteund en begeleid door een advisor; een docent die nauw samenwerkt met de groep leerlingen en een persoonlijke relatie aangaat met elke leerling.

Persoonlijk leerplan

Iedere leerling werkt samen met zijn advisor om zijn interesses en persoonlijke manier van leren te ontdekken en te verwerken in het persoonlijke leerplan dat zo veel mogelijk bestaat uit persoonlijke- en advisory projecten.

LTI plek

Zo gauw de leerling oud genoeg is, gaat hij of zij op zoek naar een LTI (learning through interest) plek of stage om samen te werken met een buitenschoolse expert. Op deze LTI plek wordt een project samengesteld waarin het curriculum van de leerling zo goed mogelijk wordt uitgewerkt maar waar het bedrijf ook voordeel aan heeft.

Reflectie

Aan het eind van elke periode reflecteert elke leerling op zijn leerplan en leerproces tijdens een presentatie voor zijn advisory, ouders en andere voor de leerling belangrijke personen. Ouders en families worden actief betrokken in het leerproces. Ze helpen mee om het leerplan van de leerling vorm te geven en worden onderdeel van de schoolgemeenschap.

De leerling centraal

Deze werkwijze resulteert in een leeromgeving waar de leerling centraal staat, hij of zij actief betrokken is bij het eigen leerproces en uitgedaagd wordt om zijn of haar interesses uit te werken, ondersteund door een gemeenschap van docenten, experts uit de echte wereld en familieleden.

© BigPictureNederland.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring