Wat is Big Picture Learning?

Big Picture Learning (BPL) is in 1995 opgericht in de Verenigde Staten door Elliot Washor en Dennis Littky. Zij kregen de kans hun ervaringen in het onderwijs, zowel voor de klas als in leidinggevende functies, te bundelen en zijn tot een model gekomen dat volgens hen elke individuele leerling van het beste onderwijs voorziet. Voor hen was dit een manier om de leerling centraal te zetten in het eigen leerproces. Ook wilden ze een vorm van onderwijs neerzetten die beter paste bij de huidige maatschappij en alle veranderingen die er in de afgelopen eeuw hebben plaatsgevonden.

Wereldwijd

De afgelopen vijfentwintig jaar hebben bewezen dat Big Picture Learning een manier van onderwijs is die leerlingen over de hele wereld, van de Verenigde Staten tot Australië en van Israël en Italië tot Nederland, in staat stelt zich op de voor hun juiste manier voor te bereiden op hun rol in de huidige en toekomstige samenleving.

Filosofie

Sinds 2004 werken verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland met de filosofie van Big Picture Learning. Dit doen zij door de 11 onderscheidende kenmerken en de 3 R-en van Big Picture Learning (Relatie, Relevantie en Rigor), in de context van de eigen school, in te zetten in hun onderwijs.

Bepalend hierbij zijn de persoonlijke leerplannen gebaseerd op de kwaliteiten en interesses van de leerling, de meerjarige advisories (ongeveer 15 leerlingen die, onder leiding van een vaste advisor, meerdere jaren als leergroep bij elkaar blijven), het leren in de echte wereld door middel van projectmatig werken en het authentiek beoordelen waarbij de eigen reflectie op het leerproces centraal staat.

© BigPictureNederland.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring