Big Picture Learning Nederland

Big Picture Learning Nederland is een vereniging van scholen.

De meeste leden zijn scholen die de filosofie van Big Picture Learning toepassen. Ook een aantal geïnteresseerde scholen die inspiratie halen uit het gedachtegoed maar niet de behoefte hebben om een volledige Big Picture Learning school te worden zijn lid.

De activiteiten van de vereniging vind je in de agenda. Jaarlijks organiseren wij in ieder geval:

  • Advisory trainingen voor beginnende en gevorderde advisors;
  • De Big Bang, ons jaarlijkse congres;
  • Studiereizen naar Big Picture Learning scholen en conferenties in de Verenigde Staten;
  • Onderlinge visitatie waarin scholen elkaar feedback geven.
Big Picture Learning Nederland

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door vertegenwoordigers van scholen.
Het bestuur bestaat uit:

tom foto

Tom Pijpers (voorzitter) – Directeur De Dreef Amsterdam

eelco foto

Eelco Hogendijk (penningmeester) – Adjunct directeur Prakticon Doetinchem

Rai foto

Raimond Vandalon (secretaris) – Projectleider, Amsterdamse Plus, ROCTOP Amsterdam

Secretariaat

Het secretariaat is in handen van Ank Fennis.
Doordat ik de filosofie van Big Picture Learning een warm hart toedraag bied ik mijn secretariële en administratieve diensten aan voor Big Picture Learning Nederland en de Big Picture Academy.

https://www.linkedin.com/in/ankfennis/

foto Ank

De Big Picture Academy

De Big Picture Learning Academy is de werkorganisatie van de vereniging. Hierin werkt een aantal zelfstandig professionals samen met ervaringsdeskundigen uit de scholen. De Academy organiseert alle verenigingsactiviteiten zoals trainingen, studiereizen en congressen en adviseert en begeleidt scholen bij de implementatie en uitwerking van Big Picture Learning.

Leden van de Academy zijn:

nele foto

Nele Capelle-te Braake

Sinds mijn kennismaking met Big Picture Learning in 2005 heb ik mij gespecialiseerd in deze onderwijsfilosofie. Het is mijn passie zoveel mogelijk leerlingen de mogelijkheid te geven onderwijs te volgen op de voor hen beste wijze. Binnen de Academy houd ik mij bezig met de implementatie, begeleiding en eigen uitwerking van BPL in de scholen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de studiereizen naar de Verenigde Staten.

https://www.linkedin.com/in/neletebraake/

foto Wiebe

Wiebe Broekema

Ik help scholen en teams op weg naar gepersonaliseerd onderwijs. De rode draad in mijn professionele leven is mensen helpen zich te ontwikkelen. En door dat te doen ontwikkel ik mezelf. Voor Big Picture Learning zet ik professionalisering op en begeleid ik scholen op het gebied van leiderschap en organisatie. Ook begeleid ik studiereizen naar de Verenigde Staten.

nl.linkedin.com/in/wiebebroekema

Arjan foto

Arjan Hamoen

Binnen de Academy ben ik actief als trainer en coach op scholen die met de Big Picture Learning filosofie werken of van start willen gaan. Vanuit mijn ervaring als advisor op een BPL-school weet ik wat het betekent om deze verandering in visie en werkwijze door te maken. Het is mijn passie om met andere onderwijsmensen te werken aan dit proces.

www.linkedin.com/in/arjan-hamoen-a23307146